Telewiz บอร์ด

category ประชาสัมพันธ์ (0 โพสต์, 0 ความคิดเห็น)

ประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณา ในหมวดหมู่นี้เท่านั้น และห้ามลงซ้ำหลายๆครั้งต่อวัน

category ถาม-ตอบ เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ (2 โพสต์, 1 ความคิดเห็น)

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ การใช้งาน สเปก หรือปัญหาการใช้งาน

category แจ้งปัญหา (0 โพสต์, 0 ความคิดเห็น)

แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ หรือ อื่นๆ

category ถาม-ตอบ ปัญหา เกี่ยวกับการบริการ (0 โพสต์, 0 ความคิดเห็น)

ถาม-ตอบ ด้านบริการ เช่นการใช้งานบริการเสริมต่างๆ โปรโมชั่น การเปลี่ยซิม การย้ายเครือข่ายเบอร์เดิม