OPPO Find 7

OPPO Find 7
กล้องแจ๋ม /ชาร์จ(โครต)ไว/ จอ2K
 
ข้อมูลเครือข่าย (Network)
ข้อมูลตัวเครื่อง
ระบบปฏิบัติการ (OS, CPU)
 
ระบบเชื่อมต่อ
 
ใช้งานอินเตอร์เน็ต
 
รับ-ส่งข้อความ (Messaging)
ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย
การใช้งานของแบตเตอรี่

 
ผู้เขียน nueng| 10 กค. 2557 เวลา 10:13 น.| 0| 1712| OPPO, Find 7