OPPO Find Mirror

OPPO Find Mirror
ข้อมูลเครือข่าย (Network)
 
ข้อมูลตัวเครื่อง
 
ระบบปฏิบัติการ (OS, CPU)
 
ระบบเชื่อมต่อ
 
ใช้งานอินเตอร์เน็ต
 
รับ-ส่งข้อความ (Messaging)
ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย
แอพพลิเคชั่นมาตรฐาน
 
การโทร และ ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
การใช้งานของแบตเตอรี่
ผู้เขียน nueng| 04 มิย. 2557 เวลา 10:29 น.| 0| 1990| OPPO