OPPO Yoyo
 
ข้อมูลเครือข่าย (Network)
 
ข้อมูลตัวเครื่อง
 
ระบบปฏิบัติการ (OS, CPU)
 
ระบบเชื่อมต่อ
ใช้งานอินเตอร์เน็ต
 
รับ-ส่งข้อความ (Messaging)
ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย
การโทร และ ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
 
การใช้งานของแบตเตอรี่
ผู้เขียน nueng| 29 พค. 2557 เวลา 11:58 น.| 0| 1456| OPPO