Samsung Galaxy Win

Samsung Galaxy Win
ข้อมูลเครือข่าย
 
ข้อมูลตัวเครื่อง
 
ระบบปฏิบัติการ (OS, CPU)
 
ระบบเชื่อมต่อ
 
ใช้งานอินเตอร์เน็ต
รับ-ส่งข้อความ (Messaging)
ฟังก์ชั่นมัลติมีเดีย
การโทร และ ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
 
การใช้งานของแบตเตอรี่
ผู้เขียน nueng| 06 มิย. 2557 เวลา 11:55 น.| 0| 3717| Samsung, Galaxy