เปลี่ยนจากเติมเงิน..เป็น รายเดือน


เงื่อนไขการใช้บริการ
• รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่เปลี่ยนจากเติมเงิน วัน-ทู-คอล! เป็นเอไอเอส 3G รายเดือนเท่านั้น เงื่อนไขแพ็กเกจ 3G iSmart • รับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 100 บ. สำหรับแพ็กเกจ 399 และ 599 บ. ส่วนลดค่าบริการรายเดือน 200 บ. สำหรับแพ็กเกจ 799 และ 999 บ. นาน 6 รอบบิล สำหรับผู้สมัครใช้บริการครั้งแรกเท่านั้น • ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่ายและ VDO Call นาทีละ 1.50 บ., SMS ข้อความละ 3 บ. และ MMS ข้อความละ 4 บ. • สำหรับแพ็กฟรี AIS WiFi ระบบจะส่ง Username และ Password ผ่านทาง SMS ให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.ais.co.th/WiFi • รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล เงื่อนไขส่วนลดค่าแพ็ก 50% • รับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 50% นาน 18 รอบบิล สำหรับผู้สมัครใช้บริการครั้งแรกเท่านั้น • สิทธิ์โทรฟรีไม่อั้น ในเครือข่ายเอไอเอส ระหว่าง 05.00-17.00 น. หรือ 22.00-17.00 น. สามารถโทรได้สูงสุดครั้งละ 1 ชั่วโมง • ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่ายและ VDO Call นาทีละ 1.50 บ., SMS ข้อความละ 3 บ., และ MMS ข้อความละ 4 บ. • สำหรับแพ็กเกจฟรี AIS WiFi ระบบจะส่ง Username และ Password ผ่านทาง SMS ให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.co.th/WiFi • รับสิทธิ์ 24 รอบบิล เงื่อนไขสิทธิ์เลือกแพ็กเสริมฟรี 1 แพ็ก • สามารถเลือกรับแพ็กเสริมที่กำหนดได้ฟรี 1 แพ็กเกจ นาน 3 รอบบิล โดยสิทธิ์ใช้งานจะสามารถเริ่มใช้ได้หลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยัน • สิทธิ์โทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอส 100 นาที การใช้บริการ Voice Mail และ Call Forwarding จะคิดจากสิทธิพิเศษนี้ด้วย • สิทธิ์โทรฟรี 1 เบอร์พิเศษ โทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอส 24 ชั่วโมง สามารถโทรฟรีสูงสุดครั้งละ 1 ชั่วโมง ส่วนเกิน คิดตามแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการใช้อยู่ในปัจจุบัน และหากมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์พิเศษภายหลัง คิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 30 บ. • ค่าบริการส่วนเกินคิดตามแพ็กเกจที่ทำการสมัครหรือโปรโมชั่นหลัก ที่ผู้ใช้บริการใช้อยู่ ทุกแพ็กเกจข้างต้น • สิทธิ์ใช้งานฟรีสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดจะไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง • สิทธิ์ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานตามปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น • อัตราค่าบริการ ที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดูลายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.ais.co.th
ผู้เขียน nueng| 29 กย. 2557 เวลา 10:28 น.| 0| 20019| AIS3G