เหมาเหมา 1-2-Call

 
17 สค. 2555 เวลา 21:23 น.
 

โปรเหมา เหมา สำหรับคนโทรเยอะ เอาไปเลย บริการ เหมา ๆ ทุกเครือข่าย

เหมา เหมา (สำหรับลูกค้า วันทูคอล! และสวัสดี)

เหมา 20 บาท โทรได้ทุกเครือข่าย 25 นาที อายุการใช้งาน 2 วัน
สมัคร กด *500*1*560288#

เหมา 39 บาท โทรได้ทุกเครือข่าย 50 นาที อายุการใช้งาน 5 วัน
สมัคร กด *500*40*560288#

เหมา 75 บาท โทรได้ทุกเครือข่าย 100 นาที อายุการใช้งาน 10 วัน
สมัคร กด *500*80*560288#

เหมา 150 บาท โทรได้ทุกเครือข่าย 200 นาที อายุการใช้งาน 20 วัน
สมัคร กด *500*200*560288#

เหมา 300 บาท โทรได้ทุกเครือข่าย 400 นาที อายุการใช้งาน 30 วัน
สมัคร กด *500*300*560288#

เหมา 30 บาท (ได้วันใช้งานเพิ่ม 30 วัน) โทรได้ทุกเครือข่าย 30 นาที อายุการใช้งาน 5 วัน
สมัคร กด *500*9*560288#

เหมา SMS 10 บาท ส่ง SMS ได้ทุกเครือข่าย 10 ข้อความ อายุการใช้งาน 7 วัน
สมัคร กด *500*13*560288#

เหมา เหมา 8 บาท/วัน ได้รับส่วนลดค่าโทรสำหรับโปรโมชั่นปัจจุบันจากราคาปกติ 50 % ทุกเครือข่าย
(ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร) อายุการใช้งาน 1 วัน
สมัคร กด *500*23*560288#

โปร 1 วัน สำหรับลูกค้า วันทูคอล และ สวัสดี
       
แพ็กเกจ โทรได้ อายุการใช้งาน วิธีการสมัคร
       
เหมา เหมา
มิดไนท์
5 บาท/ วัน
โทรใน AIS ฟรีไม่จำกัด ตั้งแต่เวลา
00.01-11.00 น.
(ครั้งละไม่เกิน 1 ชม.)
โทรนอกเวลา/ นอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ. (ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร)
1 วัน กด *500*5*560288#
เหมา เหมา
ช่วงค่ำ

29 บาท/ วัน
โทรใน AIS ฟรีไม่จำกัด ตั้งแต่เวลา
17.00-22.00 น.
(ครั้งละไม่เกิน 1 ชม.)
โทรนอกเวลา/ นอกเครือข่าย นาทีละ 1 บ. (ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร)
1 วัน กด *500*29*560288#
เหมา เหมา
คนโปรด

9 บาท/ วัน
โทรหา 1 เบอร์พิเศษ
(ใน AIS) นาทีละ 2 สตางค์

โทรเบอร์อื่นคิดตาม
โปรโมชั่นปัจจุบัน
(ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร)
1 วัน กด *502*3*เบอร์*560288#

เหมา เหมา
กู๊ดเดย์ 9 บาท/ วัน

(โมงเย็น)

โทรใน AIS ฟรีไม่จำกัด
ครั้งละไม่เกิน 1 ชม.
ยกเว้นเวลา 18.00-23.00 น.
โทรนอกเวลา/ นอกเครือข่าย/
โทรเกิน 1 ชม.นาทีละ 1 บ.
(ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร)
1 วัน กด *500*30*560288#
เหมา เหมา
9 บาท/ วัน

(โมงเย็น)
โทรใน AIS ฟรี ไม่จำกัด
ครั้งละไม่เกิน 1 ชม.

ยกเว้นเวลา 17.00-22.00 น.
โทรนอกเครือข่าย
และโทรเกิน 1 ชม. นาทีละ 1 บ.
(ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร)
1 วัน กด *500*10*560288#
เหมา เหมา
9 บาท/ วัน

(โมงเย็น)
แพ็คเกจใหม่
โทรใน AIS ฟรีไม่จำกัด
ครั้งละไม่เกิน 1 ชม.

ยกเว้นเวลา 16.00-21.00 น.
โทรนอกเวลา/ นอกเครือข่าย
และโทรเกิน1 ชม.นาทีแรก
2 บ.นาทีต่อไป 50 สตางค์ (ไม่รวม VAT)
(ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนวันที่สมัคร)
1 วัน กด *500*16*560288#
เหมา เหมา
9 บาท/ วัน
(4 โมงเย็น)
โทรใน AIS ฟรีไม่จำกัด
ครั้งละไม่เกิน 1 ชม.
ยกเว้นเวลา 16.00-21.00 น.
/ โทรนอกเครือข่ายและ
โทรเกิน 1 ชม. นาทีละ 1 บ.
(ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร)
1 วัน กด *500*50*560288#
เหมา เหมา
9 บาท/ วัน
(โทร AIS ฟรี 3 นาที)
โทรใน AIS ฟรี 3 นาทีแรก
หากเกิน 3 นาที และโทรนอกเวลา/ นอกเครือข่ายนาทีละ 1 บ.
(ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร)
1 วัน กด *500*20*560288#
หมา เหมา
8 บาท/ วัน
ได้รับส่วนลดค่าโทรสำหรับโปรโมชั่น
ปัจจุบันจากราคาปกติ 50% ทุกเครือข่าย
(ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร)
1 วัน กด *500*23*560288#

*** เช็คยอดนาทีที่เหลือสำหรับโทรออก กด *121*2# โทรออก ฟรี
*** ใช้หมดแล้วสมัครใหม่ได้อีก


เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. สิทธิการโทรที่ได้รับสามารถใช้โทรได้ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง
2. ลูกค้าสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบอัตโนมัติ ตามหมายเลขที่กำหนดในแต่ละแพคเกจ โดยระบบจะหักค่าสมัครจากยอดเงินคงเหลือทันทีที่กดทำรายการสมัคร และลูกค้าจะเริ่มได้รับสิทธิโทรได้ หลังจากได้รับ SMS ยืนยันจากระบบ
3. สิทธิการโทรที่ได้รับ จะมีอายุใช้งานตามที่กำหนด ในกรณีที่หมดอายุใช้งาน หากมีจำนวนนาทีคงเหลือ ถือว่าสละสิทธิในจำนวนนาทีที่คงเหลือ
4. การสมัครใช้บริการเหมา เหมา ไม่ได้รับวันใช้งานเพิ่ม ยกเว้นแพ็กเกจ 30 บาทที่จะได้วันใช้งานเพิ่ม 30 วัน
5. ผู้สมัครใช้บริการเหมา เหมา สามารถเช็คยอดนาทีคงเหลือได้ โดยกด *121*2# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
6. สิทธิโทรได้จากบริการเหมา เหมา จะใช้ได้เฉพาะการโทรออกปกติภายในประเทศเท่านั้น (ไม่จำกัดเครือข่าย) ไม่รวมการใช้งานบริการเสริมใด ๆ
7. เมื่อใช้บริการครบตามจำนวนนาทีที่ได้รับจากบริการเหมา เหมา ระบบจะวางสายโดยอัตโนมัติ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกสมัครบริการเหมา เหมา หรือ โทรออกโดยหักค่าใช้บริการปกติจากยอดเงินคงเหลือ (ตามอัตราโปรโมชั่นหลักที่ใช้อยู่)
8. ลูกค้าสามารถสมัครบริการเหมา เหมา ได้มากกว่า 1 แพ็คเกจ โดยจะมีผลให้ได้รับจำนวนนาทีรวมกัน และอายุใช้งานจะได้รับการปรับเป็น อายุการใช้งานที่นานที่สุดแทน
9. สำหรับบริการเหมาๆแพ็คเกจ 9 บาท หากลูกค้าใช้บริการแพ็คเกจนี้ระหว่างวันจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่น อื่นได้ และอัตราเติมเงินของวันจะเป็น เติมเงิน 300 บาท ใช้ได้ 30 วัน
10. สำหรับโปรโมชั่น 1 วัน หากลูกค้าใช้โปรโมชั่นนี้ระหว่างวันจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นอื่นได้
11. กรณีลูกค้าวัน-ทู-คอล! ใช้บริการเหมาๆอยู่นั้น หากซื้อเหมาๆจากระบบ mPAY อีก จำนวนนาทีของแพ็คเกจที่ซื้อจะไม่นับรวมกัน