แพ็กเสริม Internet ใข้งานครั้งเดียวค่าบริการ
59 บาท

Internet
70 MB

ใช้ได้นาน
7 วัน

สมัครกด
*777*73# โทรออก
 
ค่าบริการ
99 บาท

Internet
ไม่จำกัด* ใช้ความเร็วสูงสุดจำนวน 1 GB

ใช้ได้นาน
2 วัน

สมัครกด
*777*78# โทรออก
 
ค่าบริการ
239 บาท

Internet
300 MB

ใช้ได้นาน
30 วัน

สมัครกด
*777*75# โทรออก
 
ค่าบริการ
249 บาท

Internet
ไม่จำกัด* ใช้ความเร็วสูงสุดจำนวน 1 GB


ใช้ได้นาน
7 วัน

สมัครกด
*777*74# โทรออก
 
ค่าบริการ
799 บาท

Internet
ไม่จำกัด* ใช้ความเร็วสูงสุดจำนวน 4 GB


ใช้ได้นาน
30 วัน

สมัครกด
*777*76# โทรออก
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
* หลังจากใช้งาน Internet ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็ก 99 สามารถเล่นเน็ตได้ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 64 Kbps แพ็ก 249 สามารถเล่นเน็ตได้ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 128 Kbps แพ็ก 799 สามารถเล่นเน็ตได้ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุด 256 Kbps ตามลำดับ

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

• ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ หลังจากได้รับ SMS ยืนยันจากระบบ
• กรณีใช้งาน Internet ไม่หมดตามอายุใช้งานที่กำหนด สิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันที หรือหากใช้จำนวน Internet หมดแล้ว แต่ยังเหลืออายุการใช้งาน
• ค่าบริการส่วนเกิน คิดตามแพ็กเกจหลักที่ใช้อยู่
• สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่า นั้น (ไม่รวมค่าบริการรับ-ส่งข้อมูลขณะอยู่ต่างประเทศ Data Roaming) และสำหรับการใช้งานตามปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
• สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็เกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดจะไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง
• อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผู้เขียน nueng| 03 ธค. 2557 เวลา 10:39 น.| 0| 2204| AIS, 3G