โปร 11 ม.ม.

เงื่อนไข • อัตราค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม • เมื่อหมดอายุการใช้งาน หากมีจำนวนนาที หรือ internet คงเหลือ ถือว่าสละสิทธิ์ในจำนวนนาที หรือ Internet ที่คงเหลือนั้น หรือหากใช้จำนวนนาทีหรือ Internet หมดแล้วแต่ยังเหลืออายุใช้งาน ส่วนเกินคิดตามโปรโมชั่นหลัก • แพ็กเกจการโทรหมดอายุเวลา 24.00 น. ของวันที่สมัครและ แพ็กเกจ Internet หมดอายุ 24 ช.ม. หลังได้รับ SMS ยืนยัน• แพ็กเกจ Facebook, Line, WhatsApp ไม่อั้น สามารถใช้ได้ทั้ง iOS, Android, Symbian, JAVA และอื่นๆ ที่รองรับ AIS 3G ด้วยความเร็ว 384 kbps
ผู้เขียน nueng| 01 กย. 2557 เวลา 10:00 น.| 0| 3521| AIS 3G, One2Call